รูปภาพของครูวรุต มะติมุ
ทดสอบ ระบบ E-learning
โดย ครูวรุต มะติมุ - ศุกร์, 1 สิงหาคม 2014, 08:12AM
 
ให้ครูและนักเรียนเข้าสู่ระบบ E-learning

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
สำหรับนักเรียน
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 2345
รหัสผ่าน : Std@เลขประจำตัว เช่น Std@2345

สำหรับครู
ชื่อผู้ใช้ : ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
รหัสผ่าน : Tc57@ชื่อภาษาอังกฤษ เช่น Tc57@admin